Den 7. juniudsendte bestyrelsen retningslinjer for genåbningen af huset pr. 8. juni 2020. Udviklingen siden da, og de seneste udmeldinger fra myndighederne giver anledning til at ændre en anelse på retningslinjerne, hvorfor husets bestyrelse d.d. har fastlagt følgende retningslinjer som er gældende fra 1. september og indtil videre året ud, med mulighed for forlængelse.

Læs mere om de nye retningslinjer.