UDSTILLINGSPOLITIK

POLITIKKER FOR UDSTILLINGER I KULTURHUSET ELVÆRKET

1. Ansøgning om udstilling

 1. Udstillingsansøgere skal indsende en skriftlig ansøgning.
 2. Blanket til dette kan hentes på husets hjemmeside: www.kulturhus.com, eller afhentes på husets kontor i åbningstiden.
 3. Der laves en censureret udvælgelse af indkomne udstillingsansøgninger to gange hvert kalenderår, så ventetiden for ansøgning ikke bliver urimeligt lang. Der udvælges udstillere til ca. et halvt år ad gangen, med en varighed på cirka 30 dage pr. udstilling. Det tilstræbes, at der gennemføres ti udstillinger årligt.
 4. For at komme i betragtning til udvælgelsesrunden skal man indsende ansøgningsblanketten og foto af fem, maks. ti arbejder. Der kan ansøges til alle kunstneriske og kunsthåndværksdiscipliner. Dog begrænser husets daglige brug størrelse og volumen på værkerne.
 5. Der kan også ansøges om udendørs udstillinger, opstilling af skulpturer og lign. I så fald påhvilet udgiften til forsikring af udstillingen udstiller selv.
 6. Alle kan ansøge om udstilling af værker i Kulturhuset Elværket. Udstillingskomitéen bestemmer hvilke værker der udstilles i huset.

 

2. Udstillingskomité

 1. Kulturhuset Elværkets udstillingskomité består af fem personer.
 2. Tre af komitéens medlemmer skal være personer med en solid kunstnerisk baggrund, helst medlemmer af Billedkunstnernes Forbund (BKF), så der ikke er tvivl om komitémedlemmernes kompetence.
 3. Bestyrelsen for Kulturhuset Elværket skal være repræsenteret i komitéen ved mindst et medlem.
 4. Udstillingskomitéen arbejder ulønnet, men udgifter til transport, fortæring, porto og andet komitérelevant, betales af Kulturhuset Elværket inden for et årligt budget fastsat af bestyrelsen for Kulturhuset Elværket.
 5. Bestyrelsen for Kulturhuset Elværket udpeger hvert andet år i april måned, første gang i 2010, medlemmerne af komitéen. Komitéen træder sammen første gang umiddelbart efter udpegningen for at påbegynde planlægningen af udstillinger fra den 1. august samme år. Genudpegning af komitémedlemmer kan finde sted.
 6. Komitéen konstituerer sig selv med formand.

 

3. Udstillingen

 1. Kunstarbejder ophængt inde i selve Kulturhuset Elværket er forsikrede i udstillingsperioden.
 2. Ophængningen foretages af udstillerne selv – evt. i samarbejde med medlemmer af udstillingskomitéen. Husets personale kan være behjælpeligt med løsning af praktiske opgaver, hvis ophængningen sker inden for normal arbejdstid. Udstillingskomiteens medlemmer og husets personale, kan hvis det skønnes nødvendigt, på grund af husets daglige brug og særarrangementer, ændre på ophængningen enten midlertidigt eller permanent.
 3. Kulturhuset Elværket betaler for udgifter til fernisering med maksimalt kr. 250,-. Udgifter herudover betales af udstillerne selv.
 4. Transportudgifter for udstillingsværker, både til og fra udstillingen sker for udstillers egen regning og risiko, ligesom arbejdet med ophængning og nedtagning af værker sker på udstillers risiko.
 5. Kulturhuset Elværket opkræver ikke udstillingsafgift af et eventuelt salg.
 6. Husets personale kan kun påtage sig at henvise til udstiller, hvis der er henvendelser om køb af de udstillede værker, men formidler ikke i øvrigt salg af værkerne.

 

4. Ikrafttræden

Disse regler er gældende fra d.d. for så vidt angår punkt 2 og 3, og pr. 1. august 2010 for så vidt angår punkt 1..

 

—- O —-

 

Bestyrelsen for Kulturhuset Elværket

 1. januar 2010

 

 

Kenneth Jensen

formand

Kulturhusenes logo

Ved Kirken 6
3600  Frederikssund

47 38 52 91

Skriv til os

Kontortider

Mandag: 09:00 - 13:00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 09:00 - 13:00
Torsdag: 09:00 - 13:00
Fredag: 09:00 - 13:00
Lørdag:  Lukket
Søndag:  Lukket