AFGIFTER

Afgifter ved brug af Kulturhuset Elværket

De generelle regler for brugen af Kulturhuset Elværket fremgår af ”Retningslinjer for brug af huset”. I medfør af retningslinjerne har bestyrelsen fastsat en række afgifter som nedenfor beskrevet.

Pkt. 1.2 om kommercielle afgifter er fastsat af Frederikssund Byråd.

Afgifterne er gældende pr. 1. april 2024 og er inkl. moms. 

1.1. Selskabslignende arrangement

Såfremt et arrangement har karakter af at være selskabslignende – altså med spisning, fejring eller fest i regi af foreningen, klubben eller organisationen som bærende del af arrangementet, opkræves jf. retningslinjernes pkt. 1.1.4 en afgift pr. påbegyndt døgn på:

 • 1. Kr. 3.000,- når hele huset benyttes.
 • 2. Kr . 2.500,- når salen benyttes.
 • 3. Kr. 1.250,- når store mødelokale benyttes.
 • 4. Kr. 250,- når små mødelokaler benyttes.

Eventuel medgået tid til klargøring og oprydning ud over et døgn kan undtages fra afgift efter konkret vurdering af husets personale. Uanset ovenstående graduering kan afgiften pr. påbegyndt døgn aldrig overstige kr. 3.000,-.

1.2. Kommercielle arrangementer

Kommercielle arrangementer – bortset fra messer – jf. retningslinjernes pkt. 1.1.4 vil blive pålagt en afgift pr. påbegyndt døgn på:

 • 1. Kr. 7.000,- når hele huset benyttes.
 • 2. Kr. 5.000,- når salen benyttes.
 • 3. Kr. 2.500,- når store mødelokale benyttes.
 • 4. Kr. 1.000,- når små mødelokaler benyttes.

Eventuel medgået tid til klargøring og oprydning ud over et døgn kan undtages fra afgift efter konkret vurdering af husets personale. Uanset ovenstående graduering kan afgiften pr. påbegyndt døgn aldrig overstige kr. 7.000,-.

1.3. Messer og udstillinger

Ved messelignende arrangementer opkræves arrangør en afgift på kr. 250,- pr. stand pr. påbegyndt døgn hvor messen er åben for publikum. Tid medgået til klargøring og oprydning faktureres normalt ikke.

Der vil ikke blive opkrævet afgift af salg fra de skiftende udstillinger i café og foyer.

1.4. Brug af husets inventar og udstyr

1.4.1. Inventar

Husets inventar og service stilles gratis til rådighed inden for huset. Det kan ikke lejes til brug uden for huset.

1.4.2. Teknisk udstyr

For brug af husets tekniske udstyr opkræves der følgende afgifter for brug inden for huset:

 • 1. Dataprojektor: Kr . 150,- pr . påbegyndt døgn.
 • 2. Bærbar PC: Kr . 100,- pr . påbegyndt døgn.
 • 3. Lydanlæg i salen ud over mikser, højttaler og to trådløse mikrofoner: Kr. 200,- pr. påbegyndt døgn.
 • 4. Basis lydanlæg i andre lokaler (mikser, højttaler og to mikrofoner): Kr. 200,- pr. påbegyndt døgn.
 • 5. Scenemoduler i salen, ud over basisscene (fire moduler á 1×2 m): Kr. 25,- pr. modul pr. påbegyndt døgn.
 • 6. Scenemoduler i andre lokaler: Kr . 25,- pr . modul pr . påbegyndt døgn.
 • 7. Større lyssætning: 350,- ved lyssætning til større arrangementer eller produktioner i Salen, der kræver fokusering af lamper og/eller programmering. Ved øvrige arrangementer eller produktioner er det gratis at gøre brug af husets lysanlæg i Salen.

Udstyret kan lejes til brug uden for huset, såfremt det ikke skal bruges til arrangementer i huset på det ønskede tidspunkt, og hvis der er personaleressourcer til det. Heri ligger også at udlejning kun kan ske mod betjening af udstyret ved husets personale.

For dette betales for medgået tid jf. retningslinjernes pkt. 3.1 og 3.6, og for leje jf. bilag A om lejepriser på teknisk udstyr.

1.4.3. Fotokopiering

Der betales flg. priser for brug af husets kopimaskine:

 • 1. Ved s/h kopiering:
  kr. 0,50 pr. A4-ark,
  kr. 1,00 pr. A3-ark,
  det dobbelte ved dobbeltsidet.
 • 2. Ved farvekopiering/print:
  Kr. 5,00 pr. A4-ark
  Kr. 10,00 pr. A3-ark
 • 3. Kopiering på overhead/transparent koster kr. 5,00 pr. stk.

Ønskes kopiering på farvet papir skal dette selv medbringes. Der ydes ikke rabat for kopiering på medbragt papir.

1.5. Opfølgende rengøring

For udført opfølgende rengøring, oprydning m.v. efter arrangementer jf. retningslinjernes pkt. 3.5 fremsender Kulturhuset Elværket en faktura til pågældende arrangør(er) på medgået tid, opgjort som servicetimer jf. pkt. 1.6.

1.6. Servicetimer

Servicetimer i medfør af retningslinjernes pkt. 3.1, 3.4 og 3.6 faktureres med kr. 175,- pr. påbegyndte halve time (30 minutter).

1.7. Tilkaldeafgift

For tilkald jf. retningslinjernes pkt. 3.7 c betales en afgift på kr. 500,-.

1.8. Afgift for alarmudrykning

Såfremt en bruger af huset udløser tyverialarmen, og dette resulterer i udrykning fra alarmselskabet, da betales en afgift på kr. 900,-.

Afgiften opkræves af den arrangør som har udløst alarmen, subsidiært af de arrangører som havde reserveret huset på pågældende tidspunkt.

1.9. Afgift for udarbejdelse af pladsfordelingsplan

For udarbejdelse af en plan for pladsfordeling i huset jf. beredskabsreglerne. som ikke allerede findes, opkræves en afgift på kr. 3.800,-.

1.10. Udeblivelse

Såfremt et arrangement der anvender salen, eller mere end et af husets andre lokaler, ikke bliver gennemført som booket, og det ikke er afmeldt til Kulturhuset Elværket senest syv dage før planlagt afholdelse, fremsendes en regning på kr. 500,-.

1.11. Afgift for leje af depotskabe

Afgiften for leje af depotskabe er kr. 100,- pr. påbegyndt måned.

Deles skabet med andre foreninger deles lejen forholdsmæssigt.

1.12. Faktura- og rykkergebyrer

Ved fremsendelse af regning på kr. 100,- eller derunder til én arrangør/bruger af huset, pålignes et gebyr på kr. 25,-.

Ved fremsendes af rykker tillægges den skyldige saldo kr. 100,- pr. rykker, dog maksimalt kr. 300,-. I øvrigt gælder rentelovens regler vedrørende gebyrer og morarenter.

—- O —-

Bestyrelsen for Kulturhuset Elværket

8. marts 2024

Kenneth Jensen
formand

Kulturhusenes logo

Ved Kirken 6
3600  Frederikssund

47 38 52 91

Skriv til os

Kontortider

Mandag: 09:00 - 13:00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 09:00 - 13:00
Torsdag: 09:00 - 13:00
Fredag: 09:00 - 13:00
Lørdag:  Lukket
Søndag:  Lukket