ORGANISATION

"Elværksforeningen"

ELVÆRKSFORENINGEN

Kulturhuset Elværket er ejet og drevet af den private forening ”Elværksforeningen”.

Foreningen ledes af en bestyrelse med syv medlemmer, hvoraf fem medlemmer vælges af Elværksforeningen ved den årlige generalforsamling, og to medlemmer udpeges af byrådet blandt dets midte.

De brugervalgte medlemmer skal re­præsentere områderne: Almen kultur, visuel kultur, teater, musik og ældre. Der kan kun vælges et bestyrelsesmedlem fra hvert område, kun hvis dette ikke er muligt kan der vælges flere medlemmer fra samme område.

Bestyrelsen vælger selv ud af sin midte, blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer, formand, næstformand og kasserer. Disse udgør også forretningsudvalget i foreningen, og formanden er i praksis øverste leder i huset.

Se foreningens vedtægter for yderligere information.

DAGLIG DRIFT OG LEDELSE

 

Den daglige drift/administration af Kulturhuset Elværket forestås af en af bestyrelsen ansat koordinator og en administrations- og kulturmedarbejder. Driften varetages i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer i tæt samråd med bestyrelsens formand, der er øverste leder og personaleansvarlig.

Information om bestyrelsesmedlemmer og personale findes under Kontakt.

 

 

DOKUMENTER

I det følgende finder du relevante dokumenter om foreningen og huset.

Bestyrelsens beretninger

Referater af generalforsamlinger

Adrien Hughes styrer en debat i husets sal. Foto: Kenneth Jensen.
Deltagere ved debatmøde i Elværket. Foto: Kenneth Jensen.
Post-its på plancher ved debatmøde. Foto: Kenneth Jensen.
Kulturhusenes logo

Ved Kirken 6
3600  Frederikssund

47 38 52 91

Skriv til os

Kontortider

Mandag: 09:00 - 13:00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 09:00 - 13:00
Torsdag: 09:00 - 13:00
Fredag: 09:00 - 13:00
Lørdag:  Lukket
Søndag:  Lukket