LEJ ET LOKALE

På denne side kan du se en samlet oversigt over alle vores lokaler. Du skal være registreret bruger for at kunne leje vores lokaler.

HUSET RUND

Elværket er et hus med mange forskellige rum og gode muligheder for fleksibel udnyttelse. På denne  side beskrives de enkelte rum ganske kort, og du kan se hvad der allerede er booket af arrangementer lokalerne det kommende år.

Se også siderne om Grundplaner og Bordopstilling for yderligere info, og ellers så kontakt os gerne med eventuelle spørgsmål.

SpØRGSMÅL

Har du spørgsmål omkring et lokale er du velkommen til at kontakte os her.

Salen

Den tidligere maskinhal blevet renoveret på en måde, så rummets oprindelige udseende er bevaret. Blandt det buede loft og store dele af løbekranen er originalt. Det samme er porten og de høje buede vinduer. Gulvets mosaikflise er genskabt som oprindeligt, mens midter­feltet er oliebehandlet bøgeparket med gulvvarme.

lokaler

caféen

I det tidligere akkumulatorrum er indrettet en café med 10 runde borde og 40 stole. Caféen er umiddelbart forbundet med foyer og køkken. Langs alle vægge i caféen findes galleriskinner til ophængning af malerier etc.

lokaler

store mødelokale

I bilaget til huset er der et lyst og venligt mødelokale hvor op til 30 – 40 personer kan side ved borde. Hele lokalet måler ca. fem gange otte meter.

lokaler

lille mødelokale

Det lille mødelokale – tidligere også kaldet Foreningsværkstedet – måler fire gange seks meter og placeret bagerst i husets anneks. Der kan være 12-15 personer til  møde i lokalet.

lokaler

VEL MØDT!